KARTA SOM VISAR VÄGEN TILL EDSBERGS BYGDEGÅRD
Från väg 204 Örebro - Mullhyttan svänger man av södra infarten mot Fjugesta. Vid Sanna Gård svänger man höger mot Vretstorp. När man kommer fram till Edsberg där det är 50-skyltar så ligger bygdegården straxt efter hastighetsbegränsningen på vänster sida. Se den Röda pilen på kartan. Från Mullhyttan svänger man av mot Edsberg vid Kvistbro. Från Kumla svänger man vänster mot Edsberg straxt före Riseberga, och svänger sedan vänster igen mot Vretstorp vid nästa vägskäl. Sedan är det inte långt fram till bygdegården.