EDSBERGS BYGDEGÅRDSFÖRENING - STYRELSE
  • Ordförande:Kerstin Leijonborg
Edsberg Frövilund
716 91 FJUGESTA
Mobil: 0703405382 
Epost: kerstin@leijonborg.nu
  • Ordförande:Ledamot Joel Thorin


  • Sekreterare:Helen Ivarsson
Ängabacken
716 91 Fjugesta
Mobil: 070-2206309 
Epost: mvk.larssson@gmaile.com

  • Kassör:Marie Larsson
Älvestavägen 38
692 92 Kumla
Mobil: 070-2206309 
Epost: mvk.larsson@gmail.com

  • Byggnadsansvarig:Fastighetsansv. O Leijonborg
Edsberg Frövilund
716 91 Fjugesta
Mobil: 070-5894882 
Epost: olle@leijoborg.nu
  • Programansvarig:Inger Edlund
Åsagården
716 91 FJUGESTA
Mobil: 070-5129409 
Epost: asagarden@telia.com

  • Ersättare:Rev.ers Rohland Hagsten
Edsberg Franhult
716 91 FJUGESTA
  Ledamot Katarina Löfström
Ägelsta Emilsgården
716 91 Fjugesta
Telnr: 0761727179 
Epost: katarina__93@hotmail.com

  • Revision:Gunnar Carlsson
Höglunda
716 91 FJUGESTA
  Agneta Viktorsson
Frösvi
716 91 FJUGESTA

  • Valberedning:Ledamot Joel Thorin
Kvisserud
716 91 Fjugesta
Telnr: 070-6655505 
Epost: joel.thorin@telia.com